Jakie są rodzaje kotłów grzewczych?

Na rynku występuje wiele różnych urządzeń grzewczych, które zapewniają komfort termalny w różnych pomieszczeniach budynku. Możemy tutaj wyróżnić pompy ciepła, grzejniki, a także kotły centralnego ogrzewania (kotły c.o.). Kotły możemy sklasyfikować do różnych kategorii. Dzieli się je w zależności od nośnika ciepła, rodzaju paliwa, sposobu spalania, mocy cieplnej i innych czynników.

Poniżej przedstawiamy Wam podstawowe rodzaje kotłów.

Działanie każdego kotła związane jest z zastosowaniem paliwa opałowego. To właśnie ze względu na rodzaj paliwa możemy wyróżnić podstawowe typy kotłów:

  • kocioł na paliwo stałe (np. węgiel, drewno)
  • kocioł na paliwo ciekłe ( np. olej)
  • kotły na gaz (najczęściej gaz ziemny)
  • kotły elektryczne

Kotły gazowe i olejowe

kocioł jednofunkcyjny – wytwarza on tylko ciepło do ogrzania domu. Można jednak wyposażyć go w zasobnik ciepłej wody, który poszerza zakres jego pracy. Podgrzana woda może być kierowana do instalacji c.o. albo do zasobnika, skąd trafia do kranów. Zasobniki mogą być wiszące lub stojące, a ich pojemność zazwyczaj wynosi od 50 do 200 litrów

kocioł dwufunkcyjny – jak sama nazwa mówi kocioł spełnia dwie funkcje – ogrzewa budynek oraz przygotowuje ciepłą wodę. Opcje mogą być dwie. Kocioł podgrzewa wodę w sposób przepływowy (po odkręceniu kranu uruchamiany jest przepływ wody przez kocioł, a woda się ogrzewa). Druga opcja to kocioł dwufunkcyjny, który wyposażony jest w zasobnik ciepłej wody.

Podsumowując, obecnie nowoczesne kotły mogą realizować dwie funkcje. W przypadku małego poboru wody woda może być dostarczana z zasobnika, natomiast gdy pobór wody jest duży, będzie ona grzana w sposób przepływowy.

 

kotły z otwartą komorą spalania – pobierają one powietrze do spalania gazu z pomieszczenia, w którym się znajdują. Sprawia to, że będziemy potrzebować sprawnej wentylacji oraz podłączenia do komina.


kotły z zamkniętą komorą spalania – pobierają one powietrze z zewnątrz budynku za pomocą specjalnego przewodu powietrzno-spalinowego. Jest on uważany za bezpieczniejszy, ponieważ całość spalania jest odseparowana od pomieszczenia.

 

kocioł kondensacyjny – to specjalny rodzaj kotła, wykorzystujący dodatkowo ciepło ze skraplania pary wodnej zawartej w spalinach. Kocioł kondensacyjny to kocioł z zamkniętą komorą spalania. Osiągają one większą sprawność niż tradycyjne rodzaje kotłów.

kocioł co
Kotły CO

Kotły na paliwo stałe

Kotły na paliwo stałe to kotły zasilane materiałami takimi jak węgiel, drewno, koks, czy też biomasę. Ten rodzaj kotłów możemy podzielić ze względu na konstrukcję paleniska – z górnym spalaniem oraz ze spalaniem dolnym. Pierwsze z nich są popularniejsze, ze względu na ich cenę. 

Obecnie kotły na paliwa stałe muszą spełniać określone wymagania.  Obowiązuje zakaz sprzedaży kotłów o klasie niższej niż 5. Kotły piątej klasy to urządzenia nowszej generacji, które są uznawane za ekologiczne ze względu na niską emisję spalin.