Czym różni się pompa ciepła SPLIT od MONOBLOK?

Pompy ciepła to urządzenia grzewcze, które na dobre zagościły się w energooszczędnym budownictwie. Z roku na rok są coraz popularniejsze, a ku ich zakupie przemawiają różne dotacje, mające na celu wspieranie odnawialnych źródeł energii. Pompy ciepła stanowią jeden z najoszczędniejszych i najbardziej efektywnych sposobów ogrzania domu i wody użytkowej. Ponadto wspierają one środowisko, ponieważ są ekologiczne.

Rodzaje pomp ciepła

Pompy ciepła dzielimy ze względu na rodzaj źródła, z którego pozyskują ciepło. Podstawowo jest o podział na pompy:

  • gruntowe (potrzebne odwierty)
  • wodne (skomplikowany i kosztowny montaż)
  • powietrzne

Najpopularniejsza z nich jest powietrzna pompa ciepła. Charakteryzuje się ona prostszym montażem niż w przypadku pozostałych typów pomp, które czerpią energię z gruntu lub wody. Na jej korzyść przemawia także niższy koszt inwestycji.

Pompa ciepła powietrzna

Ten typ pompy za źródło ciepła ma powietrze pobierane z zewnątrz. Możemy wyróżnić tutaj:

  • pompy powietrze-powietrze – ogrzewanie powietrza wewnątrz
  • pompy powietrze-woda – ciepło trafia do systemu grzewczego oraz zbiornika z gorącą wodą

Pompa ciepła split i monoblok

Powietrzne pompy ciepła znajdziemy w dwóch rodzajach – split oraz monoblok. Ich zasada działania jest taka sama. Oba typy pracują również tak samo efektywnie i wydajnie. Główną różnicą pomiędzy tymi dwoma rodzajami pomp jest ich budowa i rozmieszczenie. W przypadku pompy split mamy do czynienia z dwiema jednostkami – wewnętrzną i zewnętrzną. Monoblok łączy te jednostki w jeden zewnętrzny element.

Pompy ciepła SPLIT

Ten rodzaj pompy ciepła składa się z dwóch jednostek – wewnętrznej oraz zewnętrznej. Są one ze sobą połączone przewodem, w którym krąży czynnik chłodniczy. W jednostce montowanej wewnątrz znajduje się skraplacz (wymiennik ciepła). Na zewnątrz znajduje się reszta elementów, czyli parownik, sprężarka oraz zawór rozprężny. Układ pompy split zapewnia elastyczny wybór miejsca montażu pompy ciepła. Oba elementy zajmują niewiele miejsca, co pozwala na ich łatwe umiejscowienie. Za pompami ciepła typu SPLIT przemawia również cena. 

Z racji tego, że pompy ciepła split mają rozdzielony układ chłodniczy, istnieje szansa powstania nieszczelności. Takie zagrożenie prowadzi do konieczności założenia karty produktu i obowiązek regularnej kontroli przez wykwalifikowanego pracownika. Taka reguła dotyczy pomp o mocy powyżej 10 kW.

Pompa ciepła MONOBLOK

Monoblok to pompa ciepła składająca się zazwyczaj z jednej jednostki (nie jest to reguła). Całość układu chłodniczego znajduje się w fabrycznie i hermetycznie wykonanej jednostce. Nie ma więc tutaj konieczności ingerencji w instalację chłodniczą przez instalatora pompy ciepła. W przypadku pomp ciepła SPLIT potrzebne są specjalne uprawnienia F-gazowe, które powinien posiadać instalator pomp. 

Pompy ciepła monoblok mogą również składać się z dwóch jednostek. Wtedy na zewnątrz znajduje się zamknięty hermetycznie układ chłodniczy, a w środku domu znajdzie się np. podgrzewacz wody, pompa obiegowa i regulator.

Z racji tego, że w monoblokach układ chłodniczy jest hermetycznie zamknięty, daje nam to gwarancję, że pompa ciepła jest szczelna. Eliminuje to również ryzyko popełnienia ewentualnych błędów przy instalacji pompy ciepła. Monobloki nie wymagają również zakładania karty produktu i regularnych kontroli. Ich minusem może być konieczność zabezpieczenia krążącej wody między budynkiem a zewnętrzną jednostką, tak by nie zamarzła ona podczas awarii prądu w trakcie mroźnej zimy.

Podsumowanie

Pompy typu monoblok oraz split pracują na takiej samej zasadzie, a także są równie efektywne. Zaletą pomp typu split jest ich cena, ale ich instalacja wiąże się z koniecznością przeprowadzania regularnych kontroli. Pompy ciepła typu monoblok stanowią większą inwestycję, ale przemawia za nimi szybszy i prostszy montaż. Należy je jednak zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem układu.