Pomoc w wypełnianiu wniosków – program „Czyste Powietrze” w 2022

Co to jest Program Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze działa już od 2018 roku. Celem tego programu jest troska o środowisko i wyeliminowanie smogu. Żeby to zrobić należy pozbyć się nieekologicznych pieców grzewczych oraz kotłowni węglowych. To one mają dominującą rolę w tworzeniu smogu. W ramach programu można przeprowadzić modernizację budynków np. poprzez wymianę starych kotłów węglowych na ekologiczne źródła energii. Do nich z kolei możemy zaliczyć pompy ciepła, rekuperację, fotowoltaikę, a także wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

Kto może uzyskać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze?

Dofinansowanie przeznaczone jest dla osób fizycznych będących właścicielem lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, a także lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych.

Na co można dostać dofinansowanie?

Dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze możemy uzyskać na wymianę starych pieców zasilanych paliwem stałym, na montaż oraz modernizację instalacji ciepłego ogrzewania, montaż rekuperacji, instalację fotowoltaiczną, termomodernizację budynku oraz wymianę okien, drzwi i bram garażowych budynku.

Ile pieniędzy można otrzymać z Programu Czyste Powietrze?

Maksymalna kwota jest zależna od rodzaju przedsięwzięcia oraz dochodów. Od 25 stycznia 2022 obowiązują jednak nowe zasady. Mają one na celu pomoc dla osób o najniższych dochodach, które będą mogły uzyskać aż do 90% dofinansowania. Dotacja podstawowa wynosząca do 30 000 zł jest przewidziana dla osób, których dochód roczny nie przekracza 100 000 złotych.

Wszelkie informacje odnośnie Programu Czyste Powietrze znajdziecie na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl

Jak skorzystać z Programu Czyste Powietrze?

Żeby skorzystać z rządowego programu należy złożyć wniosek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą. Istnieje także możliwość złożenia dokumentów w formie elektronicznej.